ติวฟิสิกส์กับพี่หน่องตัวเป็นๆ รายละเอียดตามนี้ครับ
สนใจโทรมาที่ 081-349-1910
หรือแชทผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
LINE ID คือ linetewlek
คุยกับพี่หน่องได้เลยครับ ^__^

หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่พี่หน่องเปิดสอน

ฟิสิกส์ ม.ปลาย

เนื้อหาที่สอน

-เวกเตอร์
-การเคลื่อนที่แนวตรง
-แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ -สมดุลต่อการเคลื่อนที่
-สมดุลกล
-งานและพลังงาน
-การชนและโมเมนตัม
-การเคลื่อนที่ มิติ โปรเจคไตล์ วงกลม การหมุน
-การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
-สมบัติเชิงกลของสาร
-ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์
-ไฟฟ้าสถิต
-ไฟฟ้ากระแส
-ไฟฟ้าแม่เหล็ก
-ปรากฏการณ์คลื่น
-เสียงและการได้ยิน
-แสงและการมองเห็น
-คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
-สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์
-ฟิสิกส์อะตอม
-ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 

แนวการสอน
STEP 1 ทำให้นักเรียนดู
อธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่คิดว่ายากซับซ้อนนั้น แท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่ยากเกินเข้าใจเลย
STEP 2 ช่วยกันทำไปพร้อมๆกัน
ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่โจทย์ให้มากับสิ่งที่โจทย์ถามได้ โดยใช้ความรู้ สมบัติ สูตร ที่มีอย่างเป็นระบบ
STEP 3 นักเรียนทำพี่หน่องดู
ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าทำไม ถึงทำโจทย์ได้ หรือไม่ได้ ปรับปรุงแก้ไขทุกจุดที่มีปัญหา
STEP 4 ช่วยให้นักเรียนพร้อมสอบ
ช่วยนักเรียนปรับปรุงความความเร็วและความถูกต้องแม่นยำ ให้ทำข้อสอบได้คะแนนมากที่สุด

(เอกสารพี่มีให้น้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและโจทย์)

ฟิสิกส์ ม.ต้น

เนื้อหาที่สอน

-หน่วยและการบันทึกค่าทางฟิสิกส์
-การเคลื่อนที่แนวตรง
-แรงและกฎการเคลื่อนที่
-การเคลื่อนที่ 2 มิติ
-งานพลังงานและโมเมนตัม
-เครื่องกล
-โมเมนต์
-ความร้อน
-ของไหล
-คลื่นกล
-เสียง
-แสง
-ไฟฟ้า

 

แนวการสอน

STEP 1 ทำให้นักเรียนดู
อธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่คิดว่ายากซับซ้อนนั้น แท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่ยากเกินเข้าใจเลย
STEP 2 ช่วยกันทำไปพร้อมๆกัน
ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่โจทย์ให้มากับสิ่งที่โจทย์ถามได้ โดยใช้ความรู้ สมบัติ สูตร ที่มีอย่างเป็นระบบ
STEP 3 นักเรียนทำพี่หน่องดู
ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าทำไม ถึงทำโจทย์ได้ หรือไม่ได้ ปรับปรุงแก้ไขทุกจุดที่มีปัญหา
STEP 4 ช่วยให้นักเรียนพร้อมสอบ
ช่วยนักเรียนปรับปรุงความความเร็วและความถูกต้องแม่นยำ ให้ทำข้อสอบได้คะแนนมากที่สุด

(เอกสารพี่มีให้น้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและโจทย์)

 
 
สถานที่เรียน

ทุกที่ในกรุงเทพฯที่น้องและพี่สะดวก
น้องๆในต่างจังหวัดอย่าน้อยใจ ไว้ปิดเทอมค่อยรวมกลุ่มกันเข้ามาติวกับพี่นะครับ


ค่าเรียน

ขึ้นอยู่กับที่ที่จะให้ไปสอน และจำนวนของนักเรียนครับ (เรียนกลุ่มย่อย 1-4 คน)

สนใจโทรมาที่ 081-349-1910
หรือแชทผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
LINE ID คือ linetewlek
คุยกับพี่หน่องได้เลยครับ ^__^